Redakcja magazynu "Matematyka" zaprasza na:
III Ogólnopolski Kongres dla nauczycieli matematyków

Nowe technologie na lekcjach matematyki jako narzędzie realizacji podstawy programowej

Hotel Novotel Warszawa Airport

13.04.2018     Godz. 10:00 – 17:30

Weź udział

Weź udział w kongresie jeżeli chcesz:

Zastosować

na zajęciach nowe technologie, które pomogą Ci wykorzystać 100% czasu i odpowiednio zrealizować PP

Dowiedzieć się

jak komunikować się z uczniem, aby osiągał wyższe wyniki na sprawdzianach i egzaminach, od szkoły podstawowej aż po klasy maturalne

Zaktywizować uczniów na zajęciach

poprzez wykorzystanie gier edukacyjnych, tablic interaktywnych oraz nieszablonowych scenariuszy zajęć

Odkryć

sprawdzone metody motywacji uczniów do nauki oparte o doświadczenia najlepszych nauczycieli

Program konferencji

 • Matematyczny escape room, gamifikacja i gry edukacyjne – pakiet niestandardowych pomocy, które wprowadzą nową jakość na zajęciach
 • Tablice interaktywne, facebook oraz aplikacje mobilne – autorskie pomysły na prowadzenie zajęć, które celują w zainteresowania uczniów
 • Jak wpleść programowanie komputerowe w zajęcia matematyki – tylko u nas! Pokażemy zestaw nowatorskich pomysły
 • Usłyszeć i zobaczyć matematykę – jak pomóc na zajęciach słabszym uczniom i podtrzymać zainteresowanie wśród całej grupy
 • Co nam podpowiada neurodydaktyka, czyli jak efektywniej uczyć dzięki odpowiednim relacjom i budowaniu atmosfery w klasie
 • Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna – wielka moc komunikatów, czyli jak odpowiednio rozmawiać z uczniem, aby zachęcić go do nauki
 • Pokolenie Z – dlaczego nowe pokolenia uczniów są „jakieś inne”? – komunikacja jako podstawowe narzędzie motywacyjne i edukacyjne
 • Sposób na egzaminy – skuteczniej, lepiej, z sukcesem
 • Dlaczego uczniowie nie rozumieją rzeczy oczywistych – efektywna ocena i optymalizacja metod nauczania w kontekście wyników sprawdzianów i egzaminów
 • Po co zapamiętywać wzory skoro jest Internet? - jak zaciekawić uczniów matematyką, wykorzystując rzeczywistość w której funkcjonują na codzień
 • Najpierw przekaz, później wymagania – jak właściwie przekazywać wiedzę uczniom aby podnieść wyniki kartkówek i sprawdzianów
 • Prace domowe – jak nie zrazić uczniów zadaniami domowymi i maksymalnie wykorzystać ich potencjał
 • Jak rozwiązać równanie kwadratowe za pomocą cyrkla i GeoGebry
 • W jaki sposób obliczyć objętość kuli inaczej niż zaproponował to Archimedes
 • Odkrywanie wzorów bez żmudnego uczenia się ich na pamięć

Prelegenci

Dr Mirosław Majewski
Prowadzący

Jest związany z jedną z siedmiu zagranicznych filii New York Instutute of Technology jako Professor Emeriutus tej uczelni. Od lat wykłada matematykę, zastosowania komputerów w nauczaniu matematyki oraz grafikę komputerową. Jego najnowsza seria książek "Szkice o geometrii i sztuce" jest systematycznym przeglądem zastosowań geometrii w dawnej i współczesnej architekturze oraz sztuce. Ta seria książek zapoczątkowała współpracę z Istanbul Design Center i organizację corocznych międzynarodowych warsztatów dotyczących wzorów geometrycznych w sztuce islamu. Warsztaty te ściągają liczne rzesze studentów, nauczycieli matematyki i architektów zainteresowanych geometrią w sztuce i architekturze narodów muzułmańskich.

Dariusz Kulma
 

Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych. Wielokrotnie nagradzany, w tym m.in. tytułem Nauczyciel Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Wieloletnie doświadczenia zbierane w pracy z młodzieżą zaowocowały opracowaniem autorskiego systemu nauczania matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi interaktywnych. Dariusz Kulma jest autorem kilku projektów edukacyjnych, takich jak „Matematyka Innego Wymiaru” i „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży”, wcześniej znane pod nazwą „Kwadratura Koła” oraz „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów”. Jest propagatorem idei przyjaznej matematyki. Jest również autorem serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki?”, a dodatkowo prowadzi portal i fanpage dla maturzystów pod taką samą nazwą, z których korzystają uczniowie w całym kraju.

Dr Bronisław Pabich
 

Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, wielokrotny członek Zarządu SNM i szef Oddziału Krakowskiego SNM, autor podręczników, oprawy dydaktycznej programów oraz koordynator grupy Roboczej "Geometria Cabri". Popularyzator matematyki, pasjonat nauczania matematyki z programami Cabri, GeoGebra, SketchUp, DPGraph, współautor e-podręczników w zakresie geometrii. Obecnie lider Grupy Roboczej SNM "Geometria dynamiczna" przy SNM. Jego strona internetowa www.pabich.interklasa.pl istnieje od 1998 r. jako pierwsza polska strona matematyczna z dynamiczną wizualizacją geometrii 3D. Od 2007 roku jest bardzo aktywnym w zakresie szkolenia nauczycieli, pracy z uczniami zainteresowanymi matematyką i jest popularyzatorem matematyki a szczególnie geometrii, którą kocha jak mawia od siódmej klasy.

Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki w ZSOMS w Raciborzu, doktorant Uniwersytetu Opolskiego. Interesuje się skutecznym nauczaniem matematyki i zrozumieniem, co dzieje się w głowie ucznia uczącego się matematyki.

Robert Baca

Należę do Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, jestem nauczycielem mianowanym, laureatem IV Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji w kategorii Kreatywny Nauczyciel, pedagog, wychowawca. Pracuję w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 Pro Futuro w Warszawie. W swojej pracy cenię sobie nowoczesność i innowacyjność, korzystam z narzędzi TIK na każdych swoich lekcjach. Pracuję z tablicą interaktywną, wizualizerem i tabletami. Potrafię motywować i zachęcać swoich uczniów do pracy na lekcji, bardzo dużo pracuję metodą projektu. Byłem obecny na I i II Kongresie Nauczycieli Matematyki w Warszawie jako słuchacz, tym razem sam będę miał okazję podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem.


Do udziału w kongresie zapraszamy:

Nauczycieli matematyków ze wszystkich etapów nauczania
Dyrektorów szkół
Stowarzyszenia nauczycieli

Pakiet uczestnika zawiera:

Certyfikat uczestnictwa

Udział we wszystkich sesjach

Poczęstunek

Konsultacje z wykładowcami

Materiały szkoleniowe

Pakiet narzędzi pomocnych w pracy nauczyciela

Zobacz jak wyglądały poprzednie edycje:

Formularz zamówienia

Lokalizacja:

Hotel Novotel Warszawa Airport

ul. 1 Sierpnia 1,
02-134 Warszawa

Najczęściej zadawane pytania:

W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz rejestracji zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, wystarczy wybrać typ zamawiającego „jednostka budżetowa”. Prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.
W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Udział w konferencji można zgłaszać do 12 kwietnia 2018 r.
Zaraz po rejestracji online Zamawiający otrzyma automatycznie potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 800 lub mailowo bok@forum-media.pl.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.kongres-matematykow.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 12 marca 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 12 marca 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w szkoleniu/konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na szkolenie/konferencje i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.

Partnerzy

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Aby skontaktować się z nami, wypełnij poniższy formularz:


 

Wiadomość*:

Kontakt:

Pytania w sprawie wystawionych faktur:

bok@forum-media.pl
Tel. (61) 66 55 800

Organizator: